Đi sắm Tết

Vậy là cũng qua 2 cái Tết mình với cái bạn trong ảnh cùng đi sắm đào. Mua đào về…

3 năm ago