Silence? – Sự im lặng?

Silence – Dù muốn nói rất nhiều, mong được thấu hiểu nhưng nếu có đặt vào địa vị của người…

2 năm ago

Đi sắm Tết

Vậy là cũng qua 2 cái Tết mình với cái bạn trong ảnh cùng đi sắm đào. Mua đào về…

3 năm ago